Objekat za paljenje sveća, Vrnjačka Banja

07.12.11.

Objekat za paljenje sveća, Vrnjačka Banja

Objekat za paljenje sveća, Vrnjačka Banja // Religious building, Vrnjačka Banja